Ekran wielkoformatowy z napinaczami Adeo Tensio MaxOne 464x348 cm (4:3)

Dostępne warianty:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Macro Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Macro Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:

Linia wysokiej jako?ci ekranów projekcyjnych du?ego formatu (450-600cm szeroko?ci), dedykowana do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego oraz wyposa?enia sal konferencyjnych. Wykorzystuj?cych system napinaczy Tensio zapewniaj?cy idealn? p?asko?? ekranu.

 

Najcz?stszym problemem, jaki musz? uwzgl?dni? producenci ekranów jest aspekt dotycz?cy p?asko?ci powierzchni projekcyjnej. Jednym z najcz?stszych czynników wp?ywaj?cych na jako?? ekranów projekcyjnych s? fa?dy i zmarszczenia.

 

Ekrany z napinaczami rozwi?zuj? ten problem za pomoc? innowacyjnego i oryginalnego systemu Tensio opracowanego przez pracowników dzia?u Bada? i Rozwoju Adeo Screen.

 

System Tensio sk?ada si? z dwóch obci??ników po??czonych po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane s? sznurki.

Ekrany Tensio MaxOne dost?pne s? w formacie 4:3, 16:10, 16:9 i 21:9 oraz mog? by? wyposa?one w ró?ne materia?y projekcyjne, w zale?no?ci od przeznaczenia - Vision White, Vision Akustik i Macro Acoustik.

Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o du?ej wytrzyma?o?ci i odpowiedniej ?rednicy oraz silniku elektrycznym z momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania du?ej powierzchni materia?u projekcyjnego. Taki mechanizm zwijania materia?u zapewnia idealnie p?ask? p?aszczyzn?, nawet je?li rozmiary ekranu s? znaczne.

Kasety wykonane s? w ca?o?ci z aluminium z ?elaznymi zako?czeniami.

Ka?dy ekran wyposa?ony jest w kompletny zestaw szybkiego monta?u, przewodowe sterowanie na?cienne oraz podr?cznik u?ytkownika opisuj?cy sposób instalacji.

Mo?liwo?? monta?u: ?cienna lub sufitowa - elementy monta?owe do obu typów instalacji w komplecie.

Szeroko?? ca?kowita: Mo?liwo?? skrócenia szeroko?ci kasety i powierzchni ekranu na dok?adny wymiar.

 

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm


Górny pas "TOP": Obni?aj?cy pozycj? ekranu pas materia?u, dost?pny w wersji czarnej dla ekranów z ramkami (BE), b?d? w kolorze materia?u dla ekranów bez ramek - odpowiednia d?ugo?? jako opcja.

 

Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White, Vision Acoustik, Macro Acoustik.

Sposób wysuwu ekranu: przedni lub tylni (standardowo tylni).

Strona monta?u silnika w kasecie ekranu: prawa lub lewa (standardowo prawa).

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?)


Gwarancja: 24 miesi?ce na ekran, 60 miesi?cy na silnik.


Zobacz także inne produkty

Ekran Adeo Cinema 800x337cm (2,37:1) Cena brutto: 22017.58 PLN
Ekran ramowy Adeo FrameLess Curved 200x83 cm (2.40) Cena brutto: 3587.53 PLN
Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Basic 450x281 cm (16:10) Cena brutto: 10968.70 PLN
Ekran elektryczny Adeo do zabudowy Inceel 350x149 cm lub 340x144 cm (wersja BE) format 21:9 Cena brutto: 6048.65 PLN
Ekran ramowy Adeo Prestige 200x84 cm (2.37) Cena brutto: 2803.70 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.