Ekran elektryczny Adeo do zabudowy Max Inceel Tensio 568x319 cm format 16:9

Dostępne warianty:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:

Nowo?? w ofercie Adeo Screen. Linia wysokiej jako?ci ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana do profesjonalnych instalacji AV. Firma Adeo Screen opracowa?a w?asny projekt najwy?szej jako?ci ekranu przeznaczonego do instalacji wsz?dzie tam, gdzie klient oczekuje ca?kowitego ukrycia ekranu w suficie. Technologia zastosowana w Max Inceel pozwala na osi?gni?cie imponuj?cego rozmiaru ekranu do 7 metrów szeroko?ci w wersji bez czarnych ramek przy formatach 16:9, 16:10 oraz 21:9. Czarne ramki dost?pne s? w wersji tensio. Aby sprosta? potrzebom ró?nego rodzaju instalacji, Max Inceel zosta? wyposa?ony w dwa rodzaje mocowa?.

 

System monta?u w suficie podwieszanym umo?liwiaj?cy instalacj? ekranu po zamkni?ciu sufitu podwieszanego, we wcze?niej wykonanym i wyko?czonym otworze instalacyjnym.

 

Ekrany Max Inceel dost?pne s? w formatach 4:3, 16:10, 16:9 i 21:9. Mog? by? wyposa?one w ró?ne materia?y projekcyjne, w zale?no?ci od przeznaczenia.

 

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm.

Górny czarny pas: opcjonalnie, d?ugo?? do 20 cm (tylko dla wersji BE) - odpowiednia d?ugo?? jako opcja. Za dodatkow? op?at? +568pln.

 

Mo?liwo?? personalizacji - PSS (Personal Screen System).

PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.


Sterowanie: elektryczne na?cienne w komplecie.

 

Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White, Vision Acoustik / Vision Macro Acoustik

Mo?liwo?? monta?u: sufitowa - elementy monta?owe do instalacji w komplecie.

Kolor obudowy ekranu: bia?y, czarny (standardowo bia?y), dowolny kolor z palety RAL za dop?at?

 

Kaseta: wykonana w ca?o?ci w aluminium.

 

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?)

Gwarancja: 24 miesi?ce na powierzchni? projekcyjn?, 24 miesi?ce na silnik.


Zobacz także inne produkty

Powierzchnia projekcyjna szybkiego monta?u Adeo Eyelet 900x476 cm (1.89:1) Cena brutto: 7574.00 PLN
Ekran Adeo Cinema 1000x527cm (1,89:1) Cena brutto: 39699.00 PLN
Powierzchnia projekcyjna szybkiego monta?u Adeo Eyelet 450x281 cm (16:10) Cena brutto: 3479.00 PLN
Ekran wielkoformatowy z napinaczami Adeo Tensio MaxOne 514x321 cm (16:10) Cena brutto: 16216.00 PLN
Ekran ramowy Adeo FrameLess Curved 250x106 (2.37) Cena brutto: 4352.85 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.