Warunki zamówienia

Sk?adanie zamówienia :

 

a) zamówienie poprzez system internetowy www.abcprezentacji.pl ikona Dodaj do koszyka

 

b) zamówienie za pomoc? e-maila wys?anego na adres : biuro@abcprezentacji.pl nale?y poda? dane do FV lub dane osobowe, adres wysy?ki i telefon kontaktowy

 

 

Realizacja zamówienia :

 

W dniu z?o?enia zamówienia Klient dostaje potwierdzenie e-mailem lub telefonicznie, ?e zamówienie zosta?o przyj?te do realizacji. Brak tej informacji oznacza, ?e zamówienie nie zosta?o poprawnie z?o?one lub nie dotar?o do sklepu.

 

Je?eli do realizacji zamówienia wymagana jest przedp?ata lub zaliczka, realizacja zamówienia nast?puje po wp?aceniu ustalonej kwoty.

 

Je?eli  Klient wybiera jako sposób p?atno?ci przelew z góry na konto, realizacja zamówienia odbywa si? nie wcze?niej ni? w momencie wp?yni?cia pieni?dzy za transakcj? na konto firmy.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ?e towar jest dost?pny na rynku tj. w naszym magazynie lub magazynach naszych dostawców.
 


Sposoby p?atno?ci :

 

a) przelew z góry na konto na podstawie faktury proforma
 

b) p?atno?? przez internet Przelewy24

c) gotówka za pobraniem przy dostarczeniu paczki firm? kuriersk?


d) p?atno?? na termin w przypadku placówek bud?etowych lub po podpisaniu umowy handlowej
 

 

przelewy24Dostawa :


Koszt wysy?ki wynosi 25 PLN brutto/paczka (przy p?atno?ci z góry), 30 PLN brutto przy p?atno?ci za pobraniem. Koszt wysy?ki uwzgl?dniony jest na fakturze. W przypadku paczek o niestandardowych rozmiarach i wadze powy?ej 30 kg koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie. Nale?y pami?ta?, ?e na przesy?k? mo?e sk?ada? si? kilka paczek, wtedy koszt transportu zwi?ksza si? proporcjonalnie do ilo?ci paczek.

Uwaga -  zmiana kosztów transportu na ekrany firmy Projecta i Avers. Klienci informowani s? indywidualnie o koszcie transportu w zale?no?ci od wielko?ci ekranu. Zmiany cen spowodowane s? zmian? polityki cenowej d?u?yzn w firmach kurierskich producentów.


Czas dostawy produktów wynosi standardowo od 2 do 7 dni i nie wi?cej ni? 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Czas realizacji zamówienia to suma czasu dostawy i czasu sprowadzenia towaru od dysrrybutora krajowego, dystrybutora zagranicznego, producenta lub dodatkowo czasu wyprodukowania przez producenta w przypadku produktów, które produkowane s? na zamówienie.


Firma Business Group nie ponosi odpowiedzialno?ci za opó?nienia w dostawie spowodowane z?ymi warunkami atmosferycznymi lub innymi czynnikami niezale?nymi od dostawcy.

 

sprawdzony dostawca abcprezentacji

 

 

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.