Powierzchnie do tylnej projekcji
10.05.2017

Powierzchnie do tylnej projekcji

Przedstawiamy Pa?stwu zestawienie powierzchni projekcyjnych dost?pnych w naszej ofercie przeznaczonych do tylnej projekcji. Takie rozwi?zanie ofertuj? marki Adeo, Avers, Kauber oraz Suprema. Powierzchnie projekcyjne do tylnej projekcji ró?ni? si? wspó?czynnikiem gain i oferowane s? do ró?nych rodzajów ekranów w zale?no?ci od potrzeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEO

 

Powierzchnie do projekcji tylnej:

 

Vision Rear - Szara powierzchnia do projekcji tylnej

Materia? projekcyjny oferuj?cy znakomit? jako?? obrazu i szeroki k?t widzenia w sytuacji, gdy projektor jest ustawiony za ekranem. Ciemnoszary kolor powierzchni zwi?ksza kontrast oraz g??bie czerni. Optymalny wspó?czynnik i k?t rozpraszania ?wiat?a ca?kowicie eliminuj? efekty hot-spot. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji.

Wspó?czynnik gain: 1.0

 

Visio Rear DB - Do projekcji przedniej i tylnej

Innowacyjny materia? przeznaczony do stosowania zarówno do przedniej i tylnej projekcji. Mo?e by? wykorzystywany w specyficznych aplikacjach, które wymagaj? elektronicznej zmiany obrazu w osi pionowej dla uzyskania przedniej lub tylnej projekcji. Powierzchnia projekcyjna o bardzo szerokim k?cie widzenia z p?ask? charakterystyk? widmow? charakteryzuj?ca si? brakiem zmiany koloru w ca?ym k?cie widzenia. Zaprojektowana do aplikacji 4K Ultra HD, doskonale dopasowana do u?ytku z dzisiejszymi wysokowydajnymi projektorami oferuj?cymi wysok? jasno?? projekcji.

Wspó?czynnik gain: 0.8

 

Visio Fold - Bia?a powierzchnia odporna na zginanie i zarysowania

Materia? projekcyjny, charakteryzuj?cy si? wyj?tkow? elastyczno?ci?, dedykowany w szczególno?ci do ekranów ramowych FramePro w zastosowaniach dla sektora us?ug i wypo?ycze?. Znajduje zastosowanie w sytuacjach cz?stego monta?u i demonta?u ekranu, przy czym powierzchnia mo?e pozosta? z?o?ona przez d?ugi okres czasu niezale?nie od warunków temperaturowych. Powierzchnia wyj?tkowo elastyczna, wyj?tkowo odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji.

Wspó?czynnik gain: 2.5

 

Vision Fold Rear - Jasno szara powierzchnia do projekcji tylnej

Materia? projekcyjny, charakteryzuj?cy si? wyj?tkow? elastyczno?ci?, dedykowany w szczególno?ci do ekranów ramowych Frame w zastosowaniach dla sektora us?ug i wypo?ycze?. Znajduje zastosowanie przy sytuacjach cz?stego monta?u i demonta?u ekranu, przy czym powierzchnia mo?e pozosta? z?o?ona przez d?ugi okres czasu niezale?nie od warunków temperaturowych. Powierzchnia wyj?tkowo elastyczna, wyj?tkowo odporna na zagniecenia i ?atwa w konserwacji.

Wspó?czynnik gain: 2.8

 

Powierzchnie Vision Rear i Vision Rear DB dost?pne s? z ekranami:

 

 • Elegance – rozwijany elektrycznie. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 150-390cm
 • Professional – rozwijany elektrycznie. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 153-393cm
 • Inceel – rozwijany elektrycznie do zabudowy sufitowej. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-400cm
 • Alumid – rozwijany elektrycznie. W formacie 4:3, 16:0, 16:9, 21:9 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 400-450cm
 • Biformat – rozwijany elektrycznie z dwoma niezale?nymi powierzchniami projekcyjnymi. W formacie 4:3, 16:0, 16:9, 21:9, 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 218-343cm
 • Plano – ramowy. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-300cm
 • Framepro Rear Elastic Bands – ramowy. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9. Powierzchnia robocza: szeroko?? 144-584cm
 • Powierzchnia szybkiego monta?u w formacie 4:3, 16:9, 16:10, 21:9, 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 155-495cm

 

Powierzchnie Vision Fold i Vision Fold Rear dost?pne s? z ekranem:

 

 • Framepro Rear Buttons – ramowy. W formacie 4:3, 16:10, 16:9, 21:9. Powierzchnia robocza 144-584cm

 

Ekrany z powierzchniami do tylnej projekcji dost?pne s? w wersji bez czarnych ramek.

 

 

AVERS

 

Powierzchnie do projekcji tylnej:

 

New Coral – Bia?a powierzchnia matowa do przedniej i tylnej projekcji

Powierzchnia uniwersalna do tylnej projekcji do zastosowania z ró?nymi urz?dzeniami projekcyjnymi w warunkach kontrolowanego o?wietlenia, doskona?a jako?? obrazu przy umiarkowanym k?cie ogl?dalno?ci. Szeroki k?t ogl?dalno?ci pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w przypadkach kiedy osoby znajduj? si? pod du?ym k?tem wzgl?dem osi ekranu. Polecana do sal konferencyjnych, szkoleniowych, prezentacyjnych. Posiada atest trudnopalno?ci M1.

Wspó?czynnik gain: 3,2

 

Powierzchnia New Coral dost?pna z ekranami:

 

 • Akustratus 2 – rozwijany elektrycznie. W formacie 1:1, 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-300cm
 • Contour – rozwijany elektrycznie. W formacie 1:1, 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-400cm
 • Cumulus – rozwijany elektrycznie. W formacie 1:1, 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-300cm
 • Solar – rozwijany elektrycznie. W formacie 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 450-600cm
 • Solaris – rozwijany elektrycznie. W formacie 1:1, 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 350-400cm
 • Stratus – rozwijany elektrycznie. W formacie 1:1, 16:9, 16:10, 4:3. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-300cm

 

Ekrany z powierzchniami do tylnej projekcji dost?pne s? w wersji bez czarnych ramek.

 

 

KAUBER

 

Powierzchnie do projekcji tylnej:

 

Astral – bia?a powierzchnia do tylnej powierzchni

Wspó?czynnik gain: 2,8

 

Powierzchnia Astral dost?pna z ekranami:

 

 • Blue label – rozwijany elektycznie. W formacie 4:3, 16:9, 16:10, 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-450cm
 • Inceiling – rozwijany elektycznie do zabudowy sufitowej. W formacie 4:3, 16:9, 16:10, 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-450cm
 • MIDI – rozwijany elektycznie. W formacie 4:3, 16:9, 16:10. Powierzchnia robocza: szeroko?? 450-600cm

 

BiVision – z dwoma niezale?nymi powierzchniami projekcyjnymi do projekcji przedniej i tylnej.

 

Powierzchnia BiVision dost?pna z ekranem:

 

 • White label – rozwijany elektrycznie. W formacie 4:3, 16:9, 16:10, 1:1. Powierzchnia robocza: szeroko?? 180-240cm

 

Ekrany z powierzchniami do tylnej projekcji dost?pne s? w wersji bez czarnych ramek.

 

 

SUPREMA

 

Powierzchnia do projekcji tylnej:

 

Rear – przeznaczony do tylnej projekcji.

 

Powierzchnia Rear dost?pna z ekranem:

 

 • Orion – ekran ramowy. W formacie 4:3, 16:10. Powierzchnia robocza: szeroko?? 243-508cm

 

Ekrany z powierzchniami do tylnej projekcji dost?pne s? w wersji bez czarnych ramek.


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.