Jak wybra? ekran projekcyjny do sali konferencyjnej ?
08.02.2016

Jak wybra? ekran projekcyjny do sali konferencyjnej ?

Ekrany projekcyjne s? nieod??cznym elementem ka?dej sali konferencyjnej. Wybieraj?c ekran do takiej sali, musimy zastanowi? si?, czy ma to by? ekran montowany na sta?e, czy mo?e b?dziemy chcieli go u?ywa? te? w innych salach. Je?li ekran ma by? mobilny, to wybór nie b?dzie du?ym problemem, wybieramy wtedy ekrany na trójnogu lub ekran ramowy na nogach. Ekrany te wyst?puj? w formatach 4:3, 16:10, ewentualnie 1:1.W naszej ofercie mo?na znale?? ekrany na trójnogu kilku producentów mi?dzy innymi: 2x3, Nobo, Avtek, Kauber, Suprema.

 

Je?li ekran projekcyjny ma by? zamontowany w sali konferencyjnej na sta?e, to w pierwszej kolejno?ci musimy zdecydowa?, w jaki sposób i do czego ekran b?dzie mocowany.

 

Najprostszym i najta?szym rozwi?zaniem jest wybór ekranu do instalacji ?ciennej/sufitowej. Taki ekran za pomoc? uchwytów, cz?sto zamontowanych ju? w kasecie jest montowany do ?ciany lub do sufitu. Drugim rozwi?zaniem, kiedy sala konferencyjnej posiada sufit o konstrukcji podwieszanej, jest  zakup ekranu w kasecie przeznaczonej do zabudowy. Wtedy kaseta ekranu jest niewidoczna, poniewa? jest zabudowana pomi?dzy stropem w?a?ciwym, a sufitem podwieszanym, powierzchnia projekcyjna rozwija si? bezpo?rednio z sufitu. Takie rozwi?zanie jest estetyczne, ale niestety dro?sze ni? ekran do monta?u ?ciennego/sufitowego.

 

W przypadku monta?u ?ciennego kaset? ekranu mo?emy zawiesi? na odpowiedniej wysoko?ci, w przypadku monta?u sufitowego lub monta?u w zabudowie musimy zadba? o to, ?eby obraz wy?wietlany z projektora nie zaczyna? si? zaraz pod sufitem, bo jest to nie komfortowe dla ogl?daj?cych. Zazwyczaj korygujemy wysoko?? powerzchni projekcyjnej zamawiaj?c w ekranie górny, czarny pas rozbiegowy, który obni?y nam wy?wietlany obraz.

 

 

 

 

W naszej ofercie znajduj? ekrany projekcyjne przeznaczone do monta?u ?ciennego/sufitowego np: Adeo Motorized Professional 243x137 cm, jak i ekrany w kasetach przeznaczonych do zabudowy np: Adeo Incell 250x141 cm.

 

Wielko?? ekranu jest uzale?niona od wielko?ci sali, w której ma by? zainstalowany, mo?liwo?ci technicznych jego monta?u, oraz od projektora, który posiadamy lub zamierzamy kupi?. Zazwyczaj ekran dopasowujemy do projektora. Urz?dzenia projekcyjne maj? ró?n? optyk?, dlatego wielko?? ekranu jest uzale?niona od modelu projektora i odleg?o?ci projekcji. Wszystkie te wielko?ci mo?na sprawdzi? za pomoc? kalkulatora projekcji.

 

Kolejnym parametrem, o którym musimy zdecydowa? jest format ekranu. Format ekranu powinien by? dostosowany do formatu projektora, czyli mo?e to by? 4:3, 16:10 , lub te? format 16:9, który coraz cz??ciej jest równie? stosowany równie? w ekranach do sal konferencyjnych.

 

Wi?kszo?? ekranów wybieranych do sal konferencyjnych jest sterowanych elektrycznie, zazwyczaj w komplecie z ekranem dostajemy prze??cznik na?cienny, przewodowy. Ka?dy ekran elektryczny mo?e by? dodatkowo wyposa?ony w sterowanie radiowe na pilota (radio lub podczerwie?). Kiedy mamy ograniczony bud?et mo?emy wybra? ekran rozwijany r?cznie, za pomoc? korby np: Adeo Winch Professional 243x137 cm.

 

W zale?no?ci od potrzeb producenci oferuj? w swoich ekranach ró?ne powierzchnie projekcyjne, w przypadku ekranów marki Adeo powierzchni? przeznaczon? do ekranów prezentacyjnych jest Vision White, w przypadku ekranów marki Avers Matt White lub White Ice. Kiedy za ekranem b?dzie si? znajdowa? silne ?ród?o ?wiat?a nale?y wybra? powierzchni? która b?dzie mia?a czarny ty?. W ekranach marki Adeo tak? powierzchni? b?dzie Vision White Pro.

 

Wi?kszo?? producentów umo?liwia personalizacj? swoich ekranów, oznacza to, ?e przy wyborze ekranu nie musimy kierowa? si? sztywno wielko?ciami podanymi w cenniku. Producent mo?e wykona? ekran o wymaganych wymiarach, takich jakich potrzebujemy, mo?e go wyposa?y? w odpowiedniej wysoko?ci czarny górny top, czarn? ramk? i ró?ne systemy sterowania.

 

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? ekranów.


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.