Jak samodzielnie dobra? wielko?? ekranu do projektora ?
18.01.2016

Jak samodzielnie dobra? wielko?? ekranu do projektora ?

Na stronie http://www.projectorcentral.com ka?dy zainteresowany mo?e samodzielnie sprawdzi?, jak dobra? odpowiedni? wielko?? ekranu do posiadanego projektora. ?eby skorzysta? z kalkulatora projekcji wchodzimy na powy?sz? stron? i wybieramy zak?adk? Calculator Pro, nast?pnie z listy wybieramy producenta projektora i model projektora. Po wybraniu w?a?ciwego modelu projektora na ekranie pojawi? si? podstawowe informacj? o wybranym przez nas projektorze oraz szereg mo?liwych ustawie? i parametrów do wyboru. W pierwszej kolejno?ci okre?lamy, co b?dzie wy?wietlane na ekranie (prezentacje, dane/ tekst, wideo/ gry). Nast?pnie powinni?my ustawi? odpowiedni? jednostk? miary tj. cm, metry, cale lub stopy, nast?pnie format wy?wietlanego obrazu tj 4:3, 16:9, 16:10 lub inny oraz rodzaj instalacji projektora. Kiedy ju? dokonali?my tych ustawie? mo?emy przyst?pi? do sprawdzania odleg?o?ci projekcyjnych. Na stronie s? umieszczone trzy suwaki:

 

  • Image Diagonal – s?u?y do okre?lenia wielko?ci ekranu, jego szeroko?ci wysoko?ci oraz przek?tnej.
  • Throw Distance – s?u?y do okre?lenia odleg?o?ci soczewki projektora od ekranu.
  • Zoom – symuluje zoom projektora za pomoc? którego mo?emy zmniejszy? lub zwi?kszy? wielko?? obrazu.

 

Odleg?o?ci projekcyjne mo?emy obliczy? na dwa sposoby:

 

  1. Z góry zak?adamy wielko?? ekranu, jak? chcemy uzyska?:

 

  • Przy suwaku zoom zaznaczamy opcj? Throw Range,
  • Za pomoc? suwaka zoom sprawdzamy w jakim zakresie wybrany projektor za?wieci na zadan? wielko?? ekranu, przy zmianie zakresu zoomu zmienia si? odleg?o?? pomi?dzy soczewk? projektora a ekranem. Dodatkowo kalkulator podaje nami informacj? o optymalnej odleg?o?ci projektora od ekranu bior?c pod uwag? jasno?? urz?dzenia.

 

  1. Z góry zak?adamy odleg?o?? pomi?dzy projektorem a ekranem:

 

  • Przy suwaku zoom zaznaczamy opcj? Diagonal Range,
  • Za pomoc? suwaka zoom sprawdzamy jak? wielko?? ekranu otrzymamy przy za?o?eniu wybranej odleg?o?ci projektora od ekranu. Przy zmianie zakresu zoomu zmienia si? wielko?? mo?liwego do otrzymania obrazu. Dodatkowo kalkulator podaje nami informacj? o optymalnej odleg?o?ci projektora od ekranu bior?c pod uwag? jasno?? urz?dzenia.

 

W zale?no?ci od wielko?ci ekranu i odleg?o?ci projektora od ekranu kalkulator podaj nam równie? informacj? o rekomendowanej odleg?o?ci widza oraz o maksymalnym poziomie nas?onecznienia pomieszczenia.

 

Prze?led?my u?ycie kalkulatora  na przyk?adzie ekranu Adeo Motorized Professional o powierzchni roboczej 243 x 137 i projektora Full HD Benq MH740.

 

Za?ó?my ?e mamy do dyspozycji ekran o wielko?ci roboczej 243x137 cm. Ustawiamy na suwaku Image Diagonal szeroko?? ekranu 243 cm i zaznaczamy przy suwaku zoom opcj? Throw Range. Na podzia?ce zoomu mo?e odczyta? ?e projektor na ekran o szeroko?ci 243 cm za?wieci z odleg?o?ci od 340 cm (po?o?enie 1.50x) do 508 cm (po?o?enie 1.00x):

 

projectorcentral1

 

Mo?emy równie? za?o?y?, ?e nie mamy jeszcze ekranu, a projektor mamy zainstalowany pod sufitem w odleg?o?ci 350 cm od miejsca gdzie b?dzie wisia? ekran. Sprawdzamy, jak? wielko?? ekranu mo?emy uzyska? z za?o?onej odleg?o?ci. Ustawiamy na suwaku Throw Distance odleg?o?? 350 cm, a przy suwaku zoom zaznaczamy opcj? Diagonal Range. Na podzia?ce suwaka zoomu mo?emy odczyta? informacj? ?e, projektor z odleg?o?ci 350 cm za?wieci na ekran przek?tnej od192 cm ( po?o?enie 1.00x) do 287 cm ( po?o?enie 1.50x):

 

projectorcentral2

 

Je?eli nie s? Pa?stwo pewni, co do w?asnych wylicze? wielko?ci ekranu i odleg?osci projektora od ekranu, prosimy oczywi?cie o kontakt z naszymi handlowcami : biuro@abcprezentacji.pl , 22 848 15 01.

 

 


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.