Ekran ramowy Adeo Plano Curved 220x124 cm (16:9)

Dostępne warianty:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro Cena netto: Cena brutto:
Ref White Cena netto: Cena brutto:
Ref Grey Cena netto: Cena brutto:
Helios White Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:

Ekrany projekcyjne ramowe najwy?szej jako?ci przeznaczone do trwa?ego zawieszenia, dedykowane w szczególno?ci do kina domowego. Konstrukcja z profilami odbijaj?cymi ?wiat?o pod k?tem 45%, przeznaczona dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników. Profil ekranu w kszta?cie ?uku.

 

Promie? ?uku ekranu jest indywidualnie obliczany i optymalnie wykonany dla ka?dego rozmiaru ekranu. Taka budowa wp?ywa na znaczn? popraw? jednorodno?ci obrazu na ca?ym obszarze roboczym. Rozwi?zanie to umo?liwia, równie? w po??czeniu z powierzchni? Helios White/Grey, idealn? projekcj? w formacie 1.78:1 (16:9). Dzi?ki profilowi ekranu uda?o si? wyeliminowa? straty ?wiat?a na kraw?dziach bocznych, które zwykle wyst?puj? w ekranach  o takim formacie i nie zakrzywionych profilach. Do tej pory przy zastosowaniu powierzchni z wy?szym wspó?czynnikiem gain jak w powierzchniach typu Helios by?o to trudne do osi?gni?cia.

 

Czarny aksamit jest nie tylko elegancki, ale tak?e zwi?ksza percepcj? kontrastu. Aksamit jest nak?adany w drodze specjalnego procesu: profil pokrywany jest cienk? warstw? gor?cego, klej?cego p?ynu a nast?pnie profile wk?adane s? do specjalnego urz?dzenia, gdzie aksamit jest nak?adany na profile za pomoc? pola elektromagnetycznego, które umo?liwia perfekcyjn? orientacj? ka?dego pojedynczego w?osa.


Ekran mo?e by? instalowany na ?cianie za pomoc? systemu uchwytów mocuj?cych, schowanych za profilem. Materia? projekcyjny jest przymocowany do profilu za pomoc? gumek, które zapewniaj? idealnie p?ask? powierzchni?.


Ekran Plano Curved z czarnym aksamitnym wyko?czeniem stanowi prawdziwe "dzie?o sztuki" w?ród ekranów produkowanych przez Adeo Screen i jest produktem w?a?ciwym dla klientów, pragn?cych w ich domach produktów o najwy?szym standardzie wyko?czenia.


Mo?liwo?? monta?u:

- ?cienna

 

Mo?liwo?? personalizacji - PSS (Personal Screen System).

- PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.

 

Personalizacja wymiarów:

-wysoko??

-szeroko??


Rodzaje powierzchni projekcyjnych (opis w za??czniku):
- Vision White

- Vision White Pro

- Reference White

- Reference Grey

- Helios White

- Helios Grey

- VisionAcoustik

- Helios White Acoustik


Pokrycie ramy aksamitem: opcjonalnie

 

Gwarancja: 24 miesi?ce.


Zobacz także inne produkty

Ekran ramowy Adeo FramePro Front Buttons 284x178 cm (16:10) Cena brutto: 3295.55 PLN
Ekran elektryczny Adeo Linear SE 400x224 cm (16:9) Cena brutto: 4406.10 PLN
Ekran ramowy Adeo FrameLess 300x188 cm (16:10) Cena brutto: 4783.25 PLN
Ekran elektryczny Adeo Professional 193x82 cm lub 183x78 cm (wersja BE) format 21:9 Cena brutto: 2873.75 PLN
Ekran ramowy Adeo FramePro Rear Elastic Bands 234x100 cm (21:9) Cena brutto: 2487.10 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.