Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Elegance 202x114 cm (16:9)

Dostępne warianty:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro Cena netto: Cena brutto:
Ref White BE Cena netto: Cena brutto:
Ref White Cena netto: Cena brutto:
Ref Grey BE Cena netto: Cena brutto:
Ref Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear DB Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey BE Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey Cena netto: Cena brutto:

Ekrany z napinaczami ?wiadcz? o wysi?ku jaki Adeo Screen wk?ada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Adeo Screen oferuje ekrany klasy premium, dostosowane do oczekiwa? rynku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Problemem, jaki musz? uwzgl?dni? producenci ekranów jest aspekt dotycz?cy p?asko?ci powierzchni projekcyjnej. Jednym z najcz?stszych czynników, wp?ywaj?cych na jako?? ekranów projekcyjnych s? fa?dy i zmarszczenia.

Ekrany z napinaczami rozwi?zuj? ten problem za pomoc? innowacyjnego i oryginalnego systemu opracowanego przez pracowników dzia?u Bada? i Rozwoju Adeo Screen.

 

System Tensio CTS sk?ada si? z dwóch obci??ników po??czonych po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane s? sznurki.

 

System Tensio Classic to wyprofilowana powierzchnia projekcyjna napi?ta elastycznymi linkami.

 

Oba systemy zapewniaj? idealnie g?adk? powierzchni? projekcyjn?, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu. Wybór systemu (Tensio / Tensio Classic) nale?y do u?ytkownika. Kasety ekranów Tensio Elegance wykonane s? z wysokiej jako?ci aluminium z aluminiowymi zako?czeniami. ?rednica kasety jest ró?na dla ró?nych szeroko?ci ekranów.

Linia Elegance w stosunku od linii Professional posiada bardziej subtelne, zaokr?glone wyko?czenia kasety, podnosz?c tym samym jeszcze bardziej estetyk? produktu.

Ka?dy ekran wyposa?ony jest w kompletny zestaw monta?owy, przewodowe sterowanie na?cienne oraz podr?cznik u?ytkownika opisuj?cy sposób instalacji.

Sterowanie: elektryczne na?cienne w komplecie

Mo?liwo?? monta?u: ?cienna lub sufitowa - elementy monta?owe do obu typów instalacji w komplecie

 

Standardowo dost?pna czarna ramka dooko?a ekranu o szeroko?ci 5cm.

Mo?liwo?? personalizacji - PSS (Personal Screen System).

PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.

Ekran posiada certyfikat CE oraz certyfikat trudnopalno?? M1/M2.

Sposób wysuwu ekranu: przedni lub tylni (standardowo tylni)

Kolor obudowy ekranu: bia?y, czarny (standardowo bia?y), dowolny kolor z palety RAL za dop?at?


Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White, Vision White Pro, Reference White, Reference Grey, Vision Acoustik, Vision Rear, Vison Rear DB

 

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm


Górny pas "TOP": Obni?aj?cy pozycj? ekranu pas materia?u, dost?pny w wersji czarnej dla ekranów z ramkami (BE), b?d? w kolorze materia?u dla ekranów bez ramek - odpowiednia d?ugo?? jako opcja.

Strona monta?u silnika w kasecie ekranu: prawa lub lewa (standardowo prawa)

 

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?)


Gwarancja: 24 miesi?ce na powierzchni? projekcyjn?, 24 miesi?ce na silnik.


Cechy produktu

Producent ekranu: Adeo
Powierzchnia robocza [w cm]: 202x115
Format ekranu: 16:9
Rodzaj ekranu: elektryczny
Cechy ekranu: ?cienno-sufitowy z napinaczami
Gwarancja na ekran [w miesi?cach]: 24
Zastosowanie ekranu: kino domowe

Mogą Cię również zainteresować

Dodatkowa górna czarna ramka do ekranu Adeo Tensio Motorized Elegance
Dodatkowa górna czarna ramka do ekranu Adeo Tensio Motorized Elegance
Cena brutto: 238.00 PLN
Pilot do ekranu Adeo
Pilot do ekranu Adeo
Cena brutto: 230.00 PLN
Bezprzewodowy odbiornik radiowy Adeo z mo?liwo?ci? sterowania z projektora (+12 Volt)
Bezprzewodowy odbiornik radiowy Adeo z mo?liwo?ci? sterowania z projektora (+12 Volt)
Cena brutto: 475.00 PLN
Odbiornik IRDA
Odbiornik IRDA
Cena brutto: 820.00 PLN
Pilot IRDA
Pilot IRDA
Cena brutto: 297.00 PLN

Zobacz także inne produkty

Ekran do zabudowy z napinaczami Adeo Tensio Classic Inceel 185x139 cm (4:3) Cena brutto: 7816.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Pro BE 290x218 (4:3) Cena brutto: 4426.00 PLN
Ekran ramowy Adeo FramePro Rear Buttons 334x251 cm (4:3) Cena brutto: 3575.00 PLN
Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Basic 450x338 cm (4:3) Cena brutto: 11546.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Basic 400x224 cm format 16:9 Cena brutto: 3961.00 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.