Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Basic 450x338 cm (4:3)

Dostępne warianty:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik Cena netto: Cena brutto:

Ekrany z napinaczami ?wiadcz? o wysi?ku jaki Adeo Screen wk?ada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Adeo Screen oferuje ekrany klasy premium, dostosowane do oczekiwa? rynku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Problemem, jaki musz? uwzgl?dni? producenci ekranów jest aspekt dotycz?cy p?asko?ci powierzchni projekcyjnej. Jednym z najcz?stszych czynników, wp?ywaj?cych na jako?? ekranów projekcyjnych s? fa?dy i zmarszczenia.

 

Ekrany z napinaczami rozwi?zuj? ten problem za pomoc? innowacyjnego i oryginalnego systemu opracowanego przez pracowników dzia?u Bada? i Rozwoju Adeo Screen.

 

System Tensio CTS sk?ada si? z dwóch obci??ników po??czonych po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane s? sznurki.

 

System napinaczy zapewnia idealnie g?adk? powierzchni? projekcyjn?, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu. Linia Basic w odró?nieniu od linii Professional, czy Elegance nie posiada kasety, dzi?ki czemu jest odpowiednia dla u?ytkowników wymagaj?cych ekranu o wysokiej jako?ci materiale projekcyjnym przy stosunkowo niskiej cenie.

 

Ekrany Adeo Screen s? kompaktowe, bardzo lekkie i proste w u?yciu - s? rezultatem wielu lat bada?, oraz ch?ci? d??enia do najwy?szej jako?ci wykonania. S? to produkty o unikalnej charakterystyce: najwy?szym standardzie jako?ci i wykonania.

Ka?dy ekran wyposa?ony jest w kompletny zestaw monta?owy, przewodowe sterowanie na?cienne oraz podr?cznik u?ytkownika opisuj?cy sposób instalacji.

Sterowanie: elektryczne na?cienne w komplecie

Mo?liwo?? monta?u: ?cienna lub sufitowa - elementy monta?owe do obu typów instalacji w komplecie

 

Standardowo dost?pna czarna ramka dooko?a ekranu o szeroko?ci 5cm.

Mo?liwo?? personalizacji - PSS (Personal Screen System).

PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.

Ekran posiada certyfikat CE oraz certyfikat trudnopalno?? M1/M2.

Sposób wysuwu ekranu: przedni lub tylni (standardowo tylni)

Kolor obudowy ekranu: bia?y, czarny (standardowo bia?y), dowolny kolor z palety RAL za dop?at?


Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White, Vision White Pro, Reference White, Reference Grey, Vision Acoustik, Vision Macro Acoustik,

 

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm


Górny pas "TOP": Obni?aj?cy pozycj? ekranu pas materia?u, dost?pny w wersji czarnej dla ekranów z ramkami (BE), b?d? w kolorze materia?u dla ekranów bez ramek - odpowiednia d?ugo?? jako opcja.

Strona monta?u silnika w kasecie ekranu: prawa lub lewa (standardowo prawa)

 

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?)

Gwarancja: 24 miesi?ce na powierzchni? projekcyjn?, 24 miesi?ce na silnik.


Zobacz także inne produkty

Ekran Adeo Round d?. 300cm wys. do 380cm Cena brutto: 12138.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Plus NOB 200x85 (21:9) Cena brutto: 3078.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Plus Tensio Classic 162x91 (16:9) Cena brutto: 4950.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Basic 450x281 cm format 16:10 Cena brutto: 4955.00 PLN
Powierzchnia projekcyjna szybkiego monta?u Adeo Easy 700x393 cm (16:9) Cena brutto: 5532.00 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.