Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Alumid 363x155 cm (21:9)

Dostępne warianty:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision White PRO BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White PRO Cena netto: Cena brutto:
Reference White BE Cena netto: Cena brutto:
Reference White Cena netto: Cena brutto:
Reference Grey BE Cena netto: Cena brutto:
Reference Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustic BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear DB Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey BE Cena netto: Cena brutto:

Linia ekranów projekcyjnych ?redniego formatu (350-450cm szeroko?ci)przeznaczona dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników, dedykowana do profesjonalnych instalacji AV, ze szczególnym uwzgl?dnieniem sal konferencyjncych, widowiskowych, auli.

 

Ekrany z napinaczami ?wiadcz? o wysi?ku jaki Adeo Screen wk?ada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Nowa strategia marketingowa firmy przewiduje rozszerzanie asortymentu o nowe modele - produkty klasy premium, dostosowane do oczekiwa? rynku, ze szczególnym uwzgl?dnieniem najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

 

Najcz?stszym problemem, jaki musz? uwzgl?dnia? producenci ekranów jest aspekt p?asko?ci powierzchni projekcyjnej. Jednym z najwa?niejszych czynników, wp?ywajacych na jako?? ekranów projekcyjnych s? fa?dy i zmarszczenia. Ekrany z napinaczami rozwi?zuj? ten problem za pomoc? innowacyjnych i oryginalnych systemów, opracowanych i opatentowanych przez pracowników dzia?u bada? i rozwoju Adeo Screen. System Tensio ró?ni si? od stosowanych na rynku: dwa obci??niki, po??czone po obu stronach dolnej listwy ekranu, do których zamocowane s? sznurki. System zapewnia idealnie g?adk? powierzchni? projekcyjn?, nawet w przypadku ekranów z wysokim, dodatkowym czarnym pasem na górze ekranu.

 

Ekrany Tensio Alumid dost?pne s? w formatach 4:3, 16:9 (16:10), 21:9 lub innych nie przekraczj?cych 1:1 (na zamówienie) oraz mog? by? wyposa?one w ró?ne materia?y projekcyjne, w zale?no?ci od przeznaczenia - VisionWhite (standard), VisionWhitePro (nie przepuszczaj?ca ?wiat?a), VisionGrey (zwi?kszaj?ca kontrast), VisionAcoustik (przepuszczaj?ca d?wi?k).

 

Konstrukcja bazuje na aluminiowej rurze o du?ej wytrzyma?o?ci i odpowiedniej ?rednicy (co ma niebagatelne znaczenie przy ekranach du?ego formatu, szczególnie dla ekranów w formacie 1:1) oraz silniku elektrycznym z momentem obrotowym dopasowanym do rozwijania i zwijania du?ej powierzchni materia?u projekcyjnego. Taki mechanizm zwijania materia?u zapewnia idealnie p?ask? p?aszczyzn?, nawet je?li rozmiary ekranu s? znaczne.

 

Kasety wykonane s? w ca?o?ci z aluminium.

 

Ka?dy ekran wyposa?ony jest w kompletny zestaw szybkiego monta?u, przewodowe sterowanie na?cienne oraz podr?cznik u?ytkownika opisuj?cy sposób instalacji.

 

 

Mo?liwo?ci personalizacji (Personal Screen System):
 

Szeroko?? ca?kowita: Mo?liwo?? skrócenia szeroko?ci kasety i powierzchni ekranu na dok?adny wymiar.

 

Powierzchnie projekcyjne:

Vision White, Vision White Pro, Reference White, Reference Grey, Vision Rear, Vision Rear DB, Vision Acoustik


Sposób wysuwu ekranu: przedni lub tylny (standardowo tylny)

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm.

Górny czarny pas: opcjonalnie, d?ugo?? w zale?no?ci od szeroko?ci ekranu (tylko dla wersji BE) - odpowiednia d?ugo?? jako opcja.

Strona monta?u silnika w kasecie ekranu: prawa lub lewa (standardowo prawa)

Mo?liwo?? monta?u: ?cienna lub sufitowa - elementy monta?owe do obu typów instalacji w komplecie

 

Kolor obudowy ekranu: bia?y, czarny (standardowo bia?y), dowolny kolor z palety RAL za dop?at?


Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe,
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?),

Gwarancja: 24 miesi?cy na ekran


Zobacz także inne produkty

Ekran elektryczny Adeo Rugby Plus NOB 300x188 (16:10) Cena brutto: 4396.60 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Pro BE 240x240 (1:1) Cena brutto: 4034.65 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Pro BE 390x293 (4:3) Cena brutto: 5631.60 PLN
Ekran Adeo Cinema Curved 1000x425cm (21:9) Cena brutto: 45296.00 PLN
Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Basic 300x300 cm (1:1) Cena brutto: 6878.95 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.