Ekran elektryczny Adeo Rugby Pro Tensio Classic 412x231 (16:9)

Producent: Adeo Screen
Dostępne warianty:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear (NOB) Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear DB (NOB) Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro Cena netto: Cena brutto:
Reference White Cena netto: Cena brutto:
Reference Grey Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:

Ekran Rugby PRO zosta? zaprojektowany z my?l? o bran?ach profesjonalnych, w których wymagana jest ?atwo?? monta?u, trwa?e materia?y i prostota obs?ugi.


W tej linii produktów g?owice i dolna belka s? wykonane z laminowanego ?elaza, dzi?ki czemu ekran jest wyj?tkowo wytrzyma?y.


Aluminiowa obudowa zosta?a wyposa?ona w innowacyjny system blokowania, który zmniejsza przenoszenie drga? z silnika, ograniczaj?c ha?as podczas obs?ugi ekranu.


System mocowania zosta? ca?kowicie unowocze?niony i umo?liwia symetryczn? instalacj? oraz sterowanie obiema powierzchniami.


W gamie Rugby stosowane s? rolki o ró?nych ?rednicach (w zale?no?ci od wielko?ci pola widzenia projekcji). Rolki o szeroko?ci 90 mm s? montowane przy ekranach o szeroko?ci powy?ej 2500 mm (do 4500 mm).


W wersji bez napinaczy Rugby PRO jest dost?pny z wersji bezramkowej oraz z ramkami.

 

System Tensio Classic wykorzystuje elastyczne linki napinaj?ce, które zapobiegaj? powstawaniu fa?d i marszcze?. Czarne (standard) lub bia?e (opcjonalnie na zamówienie) kraw?dzie boczne s? dost?pne w rozmiarach 50 lub 70 mm.


Cechy:

 

 

  • Aluminiowa kaseta oraz obci??nik, proszkowo malowane na kolor: bia?y matowy RAL9010 (standard) lub czarny matowy (RAL9005).
  • Powierzchnie projekcyjne wykonane z PVC bez kadmu opatrzone certyfikatem trudnopalno?ci.
  • Silnik po prawej stronie (dost?pna opcja z silnikiem po lewej).
  • Wysuw materia?u z ty?u kasety (dost?pna opcja z wysuwem materia?u z przodu kasety).
  • Silnik elektryczny 230V Hz50 17RPM.
  • Zgodno?? z dyrektywami CE: Low Voltage Directive 2014-35-CE oraz Electromagnetic Compatibility 2014-30-EU.
  • SuperQuick® Nowy, szybki i ?atwy zestaw do monta?u ?ciennego i sufitowego w komplecie.
  • Softend® Nowy system cichego domykania ekranu.
     

Zobacz także inne produkty

Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Classic Elegance 202x202 cm (1:1) Cena brutto: 5472.00 PLN
Ekran ramowy Adeo FrameLess 650x271 cm (2.40:1) Cena brutto: 6552.02 PLN
Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Basic 400x170 cm (21:9) Cena brutto: 10706.50 PLN
Ekran elektryczny Adeo Basic 250x188 cm format 4:3 Cena brutto: 2701.80 PLN
Ekran elektryczny Adeo do zabudowy Inceel 250x156 cm lub 240x150 cm (wersja BE) format 16:10 Cena brutto: 5035.00 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.