Ekran elektryczny Adeo Basic 400x400 cm format 1:1

Producent: Adeo Screen
Dostępne warianty:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Ref White Cena netto: Cena brutto:
Ref Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear DB Cena netto: Cena brutto:
Vision Acustik Cena netto: Cena brutto:
Vision Macro Acoustik Cena netto: Cena brutto:
Chroma Key Cena netto: Cena brutto:

Nowa linia ekranów projekcyjnych przeznaczona dla klientów wymagaj?cych przede wszystkim funkcjonalno?ci i niezawodnego dzia?ania od ekranu. Odpowiedni do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposa?enia sal konferencyjnych, oraz do u?ytku w kinie domowym, który nie wymaga kasety. Modele z tej serii k?ad? najwi?kszy nacisk na szybko??, jako?? i prostot? instalacji.

 

Ekrany elektryczne Basic firmy Adeo Screen - kompaktowe, bardzo lekkie i proste w u?yciu - s? rezultatem wielu lat bada?, oraz ch?ci? d??enia do najwy?szej jako?ci wykonania. S? to produkty o unikalnej charakterystyce: najwy?szym standardzie jako?ci i wykonania.


Linia Basic w odró?nieniu od linii Professional, czy Elegance nie posiada kasety, dzi?ki czemu jest odpowiednia dla u?ytkowników wymagaj?cych ekranu o wysokiej jako?ci materiale projekcyjnym przy stosunkowo niskiej cenie.

Ekrany Basic dost?pne s? w formatach 4:3, 16:10, 1:1, 16:9 i 21:9. Mog? by? wyposa?one w ró?ne materia?y projekcyjne, w zale?no?ci od przeznaczenia.

Ka?dy ekran wyposa?ony jest w kompletny zestaw monta?owy, przewodowe sterowanie na?cienne oraz podr?cznik u?ytkownika opisuj?cy sposób instalacji.

Sterowanie: elektryczne na?cienne w komplecie.

Mo?liwo?? monta?u: ?cienna lub sufitowa - elementy monta?owe do obu typów instalacji w komplecie.

Mo?liwo?ci personalizacji - PSS (Personal Screen System).

PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.

Ekran posiada certyfikat CE oraz certyfikat trudnopalno?ci M1/M2.

 

Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White, Reference White, Reference Grey, Vision Acoustik, Vision Macro Acoustik, Vision Rear, Vision Rear DB


Sposób wysuwu ekranu: przedni lub tylni (standardowo tylni).

Strona monta?u silnika w kasecie ekranu: prawa lub lewa (standardowo prawa).

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe
- radiowe zintegrowane z silnikiem (w tym przypadku brak przewodowego sterowania na?ciennego)
- irda (podczerwie?)

 

Gwarancja: 24 miesi?ce na powierzchni? projekcyjn?, 24 miesi?ce na silnik.


Zobacz także inne produkty

Ekran elektryczny Adeo Elegance 290x218 cm lub 280x210 cm (wersja BE) format 4:3 Cena brutto: 3757.25 PLN
Pilot do ekranu Adeo Cena brutto: 230.00 PLN
Ekran elektryczny Adeo Rugby Plus BE 240x240 (1:1) Cena brutto: 4441.25 PLN
Ekran ramowy Adeo Prestige 300x168 cm (16:9) Cena brutto: 4611.30 PLN
Ekran ramowy Adeo Plano 250x106 cm (21:9) Cena brutto: 2481.40 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.