Ekran do zabudowy z napinaczami Adeo Tensio Classic Inceel 215x91cm (21:9)

Dostępne warianty:
Vision White BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro BE Cena netto: Cena brutto:
Reference White BE Cena netto: Cena brutto:
Reference Grey BE Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik BE Cena netto: Cena brutto:
Vision White Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear Cena netto: Cena brutto:
Vision Rear DB Cena netto: Cena brutto:
Vision White Pro Cena netto: Cena brutto:
Reference Grey Cena netto: Cena brutto:
Reference White Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey BE Cena netto: Cena brutto:
Ambient Grey Cena netto: Cena brutto:
Vision Acoustik Cena netto: Cena brutto:

Linia wysokiej jako?ci ekranów projekcyjnych przeznaczona do zabudowy sufitowej, dedykowana dla wszystkich typów klientów- do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposa?enia sal konferencyjnych oraz do u?ytku w kinie domowym.

Najcz?stszym problemem jaki musz? uwzgl?dnia? producenci ekranów jest aspekt p?asko?ci powierzchni projekcyjnej. Jednym z najwa?niejszych czynników, wp?ywaj?cych na jako?? ekranów projekcyjnych s? fa?dy i zmarszczenia.


Ekrany z napinaczami ?wiadcz? o wysi?ku jaki Adeo Screen wk?ada w rozwój nowych, innowacyjnych produktów. Pracownicy dzia?u bada? i rozwoju Adeo Screen po?o?yli szczególny nacisk na wygod? monta?u, mo?liwo?? dopasowania kasety ekranu do p?aszczyzny sufitu w?a?ciwego i podwieszanego oraz ?atwy demonta? ekranu w razie potrzeby.

 

Ekran Tensio Classic Inceel przeznaczony jest do zabudowy sufitowej, a wi?c do instalacji wsz?dzie tam, gdzie klient oczekuje ca?kowitego ukrycia ekranu w suficie. Wyposa?ony zosta? w klasyczny system napinaczy - elastyczna linka napina boczne kraw?dzie ekranu, co pozwala uzyska? idealnie g?adk? powierzchni? projekcyjn?.

Kaseta ekranu Tensio Inceel Classic wykonana jest z wysokiej jako?ci aluminium i posiada plastikowe maskownice.

Sterowanie: elektryczne na?cienne w komplecie.

Kolor obudowy ekranu: bia?y, czarny (standardowo bia?y), dowolny kolor z palety RAL za dop?at?

 

Wersja BE: Czarna ramka, szeroko?? 5cm

Mo?liwo?? personalizacji - PSS (Personal Screen System).

PSS to system umo?liwiaj?cy personalizacj? ekranów zgodnie ze specyficznymi oczekiwaniami klientów.

 

Powierzchnie projekcyjne: (opis w za??czniku)

Vision White BE, Vision White Pro BE, Reference White BE, Reference Grey BE, Vision Acoustik BE

 

Mo?liwo?? monta?u: sufitowa - elementy monta?owe do instalacji w komplecie.

Górny pas "TOP": Obni?aj?cy pozycj? ekranu pas materia?u, dost?pny w wersji czarnej dla ekranów z ramkami (BE), b?d? w kolorze materia?u dla ekranów bez ramek - odpowiednia d?ugo?? jako opcja.

Sterowanie bezprzewodowe: (dost?pne jako opcja)
- radiowe,
- radiowe zintegrowane z silnikiem,
- irda (podczerwie?),

Gwarancja: 24 miesi?ce na powierzchni? projekcyjn?, 24 miesi?ce na silnik.

 


Zobacz także inne produkty

Ekran ramowy Adeo FrameLess 550x309 cm (16:9) Cena brutto: 7380.55 PLN
Powierzchnia projekcyjna szybkiego monta?u Adeo Easy 400x170 cm (21:9) Cena brutto: 2713.00 PLN
Ekran elektryczny z napinaczami Adeo Tensio Professional 308x231 cm (4:3) Cena brutto: 6963.50 PLN
Ekran ramowy Adeo FramePro Rear Buttons 184x104 cm (16:9) Cena brutto: 2059.60 PLN
Ekran elektryczny Adeo Basic 550x343 cm format 16:10 Cena brutto: 8868.25 PLN
Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.