255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw
30.09.2021

255 000 z?otych na cyfryzacj?: dofinansowanie dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw

Do 5 pa?dziernika mo?esz wzi?? udzia? w programie rz?dowym Bon na Cyfryzacj?. W ramach bonu mo?na z?o?y? wniosek o dofinansowanie do zakupu m.in. sprz?tu audiowizualnego, komputerowego i oprogramowania. Maksymalna kwota, o jak? przedsi?biorcy mog? si? ubiega?, to 255 000 z?otych – przy minimalnym wk?adzie w?asnym wynosz?cym 15%. Program jest skierowany do mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? na terenie Polski, które zosta?y zmuszone do dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsi?biorstwa w warunkach epidemii COVID-19 lub chcia?yby wzmocni? odporno?? firmy na wypadek kryzysów wywo?anych stanem epidemii.

 

Wniosek o dofinansowanie mo?esz z?o?y? za pomoc? linku: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje.


Z tej okazji przygotowali?my przegl?d polecanych marek AV. Urz?dzenia wymienionych poni?ej firm doskonale sprawdz? si? podczas wy?wietlania prezentacji, prowadzenia szkole? czy organizowania spotka? z partnerami biznesowymi.


Monitory interaktywne:

 

  • Avtek
  • LG
  • Newline
  • Samsung


Projektory:

 

  • BenQ
  • Epson
  • Optoma

 

Sprz?t wideokonferencyjny:

 

  • Poly


Je?li szukasz urz?dze? audiowizualnych dla biznesu, skontaktuj si? z nami. Pomo?emy Ci wybra? sprz?t AV, który b?dzie spe?nia? Twoje oczekiwania i przygotujemy najlepsz? ofert? na rynku!

 


 


W razie pytań odnośnie produktów zachęcamy do zapoznania się z Bazą Wiedzy, lub kontaktu z naszymi handlowcami, którzy chętnie udzielą informacji i przygotują dla Państwa ofertę.

kontakt telefoniczny:
Dział projekcyjny (22) 848 15 01
Dział prezentacyjny i biurowy (22) 852 25 71


kontakt e-mail: biuro@abcprezentacji.pl

Katalog ekranów Adeo
Katalog powierzchni materiałów projekcyjnych Adeo

Zapoznaj się z poradnikiem : "Jak wybrać ekran projekcyjny ?"

Adeo Screen jest producentem wysokiej jakości ekranów projekcyjnych przeznaczona dla wszystkich typów klientów - do profesjonalnych instalacji AV, dla sektora publicznego i edukacyjnego, wyposażenia sal konferencyjnych oraz do użytku w kinie domowym.

Wśród ekranów elektrycznych przeznaczonych na rynek profesjonalny możemy znaleźć ekrany do montażu ścienno sufitowego z serii Professional z napinaczami i bez. Ekran ten występuje również w wersji rozwijanej ręcznie- Winch Professional. Wśród modeli wielkoformatowych producent proponuje ekrany z serii Alumid i Max One. Oba modele mogą być wyprodukowane z napinaczami lub bez. Oprócz ekranów do montażu ścienno sufitowego Adeo produkuje również modele do zabudowy sufitowej i są to Inceel oraz Max Iceel. Oba modele mogę być wyposażone w napinacze. W ofercie Adeo znajdują się również ekrany ramowe. Są to modele z serii Framepro. Wszystkie powyższe ekrany projekcyjne dostępne są z wysokiej jakości powierzchniami do projekcji przedniej lub tylnej. Ekrany mogę być wyprodukowane w różnych formatach 4:3, 16:10, 16:9, 1:1. Mogą być wyposażone w czarna ramkę oraz w czarny górny top.

W segmencie kina domowego Adeo konkurują z najlepszymi producentami ekranów na poziomie międzynarodowym i jednocześnie oferują cechy wyróżniające, które są ważne, aby utrzymać zaufanie klientów. W ofercie ekranów elektrycznych przeznaczonych do montażu ścienno sufitowego producent oferuje ekran z serii Elegance. Ekrany te mogą być wyprodukowany z napinaczami lub bez oraz występują w wersji ręcznej – Winch Elegance. Wśród modeli do zabudowy sufitowej znajdziemy modele Inceel oraz Max Inceel. Warto tu również wspomnieć o dwóch innowacyjnych modelach ekranów Adeo - Onsuperior oraz Insuperior. Oba modele ekranów są wyposażone w specjalny system napinaczy oraz charakteryzują się możliwością wykonania ekranu z wysokim górnym topem do 140 cm. Wśród modeli ekranów do kina domowego w ofercie Adeo znajdziemy również ekrany ramowe z serii Plano, Prestige, Frameles, Cinema. W ekranach do kina domowego możemy zastosować różne powierzchnie projekcyjne, począwszy od białej powierzchnie Reference White, poprzez szare powierzchnie Reference Grey, Ambient Grey oraz powierzchnie perforowane VisionAcoustik.